Επιτέλους η Ελλάδα δείχνει τα δόντια της!

Toυλάχιστον γλυτώσουμε απ αυτόν κι ας πάει χαμένη η αφίσα που του είχα ετοιμάσει!

Finally Greece decided to show the teeth!

Share on Facebook